DNSE Detail Stock LO5

UPCOM: CTCP Lilama 5

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

LO5

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4.12 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-12.94 tỷ

Doanh thu

47.88 tỷ

0.74%

-2,512.56

0

0.02

0%

12.20%

-4.20%

-6.71%

-197.38%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

51%

Khác

49.00%

Tin tức & Sự kiện