Tin tức & sự kiện

11/10/2023

Loạt doanh nghiệp xin hoãn trả cổ tức do khó khăn tài chính

02/10/2023

Licogi Quảng Ngãi nợ lương đầm đìa, bắt cổ đông đợi cổ tức lần thứ 6 liên tiếp

CTCP Licogi Quảng Ngãi (UPCoM: LQN) thông báo điều chỉnh lần 6 thời gian tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền đến 30/09/2025, thay vì ngày chi trả là 29/09/2023, tức dời hơn 2 năm so với dự tính.

02/10/2023

LQN: Điều chỉnh ngày tạm ứng cổ tức

26/09/2023

LQN: Thay đổi nhân sự

31/07/2023

LQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

LQN: Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Lê Trường Khánh và Ông Nguyễn Văn Hải - Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Tạ Công Nam 

07/06/2023

LQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/06/2023

LQN: Thay đổi nhân sự

30/05/2023

LQN: Thay đổi nhân sự

29/05/2023

LQN: Thay đổi nhân sự

29/05/2023

LQN: Thay đổi nhân sự

26/05/2023

LQN: Gia hạn thời gian phụ trách kế toán công ty

08/05/2023

LQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2023

LQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

LQN: Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ và thời gian tổ chức ĐHCĐ

21/04/2023

LQN: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 LQN - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 12 tỷ đồng.

19/04/2023

LQN: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu LQN trên hệ thống giao dịch UPCoM

19/04/2023

LQN: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

19/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch