Tin tức & sự kiện

07/09/2022

MAC: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

20/08/2022

MAC chuyển từ lãi sang lỗ sau soát xét, nhận loạt ý kiến ngoại trừ

Theo BCTC soát xét bán niên 2022, CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC) báo lỗ ròng hơn 4.4 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi gần 130 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty còn nhận được ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán.

19/08/2022

MAC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

MAC: Giải trình số liệu về ý kiến ngoại trừ trong báo cáo soát xét 6 tháng 2022

03/08/2022

MAC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thu Ngà

25/07/2022

MAC: Thay đổi nhân sự

25/07/2022

MAC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

MAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2022

MAC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/07/2022

MAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

MAC: Thay đổi nhân sự

06/07/2022

MAC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thu Ngà

06/07/2022

MAC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Quỹ TM Holding

04/07/2022

Một cổ đông lớn tại MAC thoái sạch vốn

Ông Trần Tiến Dũng – cổ đông lớn tại CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MASERCO, HNX: MAC) đã bán 1.58 triệu cp MAC hôm 28/06, tương ứng toàn bộ cổ phần tại Công ty (10.46%).

01/07/2022

MAC: Trần Tiến Dũng không còn là cổ đông lớn

29/06/2022

MAC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

24/06/2022

MAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

MAC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C

22/06/2022

MAC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thu Ngà

17/06/2022

MAC: Cổ đông lớn “đu đỉnh”?

Tại CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC), cổ đông lớn Nguyễn Thị Thu Ngà báo cáo vừa mua thêm 884,800 cp vào ngày 10/06. Đáng chú ý, cổ phiếu MAC đã quay đầu giảm sàn các phiên gần đây.