DNSE Detail Stock MAC
MAC

DV KT Hàng Hải

HNX: CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển
- Dịch vụ môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, lai dắt tàu biển
- Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá, bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển
- Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng, sinh tàu biển...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của DV KT Hàng Hải

Giá hiện tại

2,794

0

0

-

1.11

-

300

0.98%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Cường

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển
- Dịch vụ môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, lai dắt tàu biển
- Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá, bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển
- Dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng, sinh tàu biển...

Lịch sử phát triển:

Tiền thân là CTy cung ứng và dịch vụ Hàng hải I. Năm 2003, CTy tiến hành CPH theo Quyết định số 2375/QĐ-BGTVT ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của MAC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của MAC mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 6 cổ đông lớn sở hữu 80.52% công ty.