Tin tức & sự kiện

26/09/2022

MBS: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Kim Chung - Giám đốc tài chính

26/09/2022

MBS: Báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu của Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

26/09/2022

MBS: Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi quyết định chấp nhận thành lập chi nhánh Hà Nội

21/09/2022

MBS: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Quân Đội

20/09/2022

MBS: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Hà Nội

16/09/2022

MBS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Trần Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng KTNB

15/09/2022

MBS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của NNB

15/09/2022

MBS: Điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu

12/09/2022

MBS: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Sở giao dịch 1

09/09/2022

MBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

MBS: Thông báo số 396/2022/MBS-CV ngày 07/09/2022 về việc Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (Điều chỉnh ngày 07/09/2022)

09/09/2022

MBS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Vũ Thị Hương và ông Lê Văn Tuấn

09/09/2022

MBS chào bán gần 113 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) mới đây thông báo cháo bán gần 113 triệu cp ra công chúng, với giá chào bán bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp (thấp hơn 44% thị giá chốt phiên 08/09), để tăng vốn lên hơn 3.8 ngàn tỷ đồng.

07/09/2022

MBS: Lê Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 300,000 CP

06/09/2022

MBS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Ông Lê Viết Hải

31/08/2022

MBS: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

31/08/2022

MBS: Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công đoàn cơ sở Thành viên CTCP Chứng khoán MB

26/08/2022

MBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/08/2022

MBS: Thông báo thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ

24/08/2022

MBS: Công đoàn Cơ sở Thành viên CTCP Chứng khoán MB thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành