DNSE Detail Stock MBS

HNX: CTCP Chứng khoán MB

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

MBS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15,361 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

645 tỷ

Doanh thu

2,154 tỷ

5,221 tỷ

2.08

1,474.63

5.60%

13.13%

4.96%

30.30%

164.40%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Quân Đội

79.74%

Khác

20.26%

Tin tức & Sự kiện