Tin tức & sự kiện

19/01/2023

MCM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/12/2022

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 22/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Thời gian làm việc:
- Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;
- Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h30 đến 16h30.

11/11/2022

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

MCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/10/2022

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

MCM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

MCM: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

16/08/2022

MCM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

MCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

MCM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

MCM: CBTT về việc ký hơp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

05/07/2022

MCM: Công bố thông tin về việc ký hơp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam

24/05/2022

MCM: Công văn giải trình về kết quả kinh doanh năm 2021

19/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 23/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
Thời gian làm việc:
- Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;
- Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

MCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/05/2022

MCM: Nghị quyết Hội đồng quản trị