DNSE Detail Stock MCM
MCM

Giống Bò sữa Mộc Châu

UPCOM: CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

23/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

23/02/2024

Tổng quan

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu hoạt động trong lĩnh vực:

- Chăn nuôi, cung cấp con giống
- Sản xuất, kinh doanh, phân phối sữa bò
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Giống Bò sữa Mộc Châu

Giá hiện tại

3,404

0

0

-

0.32

-

1,000

1.05%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Mai Kiều Liên

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu hoạt động trong lĩnh vực:

- Chăn nuôi, cung cấp con giống
- Sản xuất, kinh doanh, phân phối sữa bò

Lịch sử phát triển:

- Năm 1958: Mộc Châu Milk ra đời.

- Ngày 29/12/2004: chuyển đối sang CTCP Giống bò sữa Mộc Châu với vốn điều lệ là 7.1 tỷ đồng trong đó Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam nắm giữ 51%.

- Ngày 30/07/2007: Tăng vốn điều lệ lên 17,100,700,000 đồng.

- Ngày 03/11/2008: Tăng vốn điều lệ lên 34,100,700,000 đồng.

- Ngày 28/04/2010: Tăng vốn điều lệ lên 68,201,400,000 đồng.

- Năm 2010: Khánh thành Trung tâm Giống số 1 với quy mô 500 con.

- Ngày 04/07/2011: Tăng vốn điều lệ lên 168,460,460,000 đồng.

- Ngày 03/08/2012: Tăng vốn điều lệ lên 268,460,460,000 đồng.

- Năm 2012: Khánh thành Trung tâm giống số 2 với quy mô 1,000 con.

- Ngày 15/09/2013: Tăng vốn điều lệ lên 368,460,460,000 đồng.

- Năm 2013: Khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi tổng hợp (TMR).

- Năm 2014: Khánh thành Trung tâm giống số 3 với quy mô 500 con.

- Ngày 06/11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 568,460,460,000 đồng.

- Ngày 16/09/2019: Tăng vốn điều lệ lên 668,000,000,000 đồng.

- Ngày 18/12/2020: ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 30,000 đ/CP .

- Ngày 10/03/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,100,000,000,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MCM có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.3 năm)


Ban giám đốc

3.9 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MCM có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.9 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 68.15% công ty.