Tin tức & sự kiện

02/08/2023

MDA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

28/07/2023

MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

MDA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/06/2023

MDA: Công bô thông tin bổ sung chương trình và hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/05/2023

MDA: Hồ sơ gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/05/2023

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

MDA: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 MDA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

18/04/2023

MDA: Báo cáo thường niên 2022

07/04/2023

MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

MDA: Báo cáo tài chính năm 2022

08/03/2023

MDA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

MDA: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023

20/02/2023

MDA: Bổ nhiệm Ông Đào Đức Khánh giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

19/01/2023

MDA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/12/2022

MDA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Kim Liên

06/12/2022

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã mua 9,200 CP

05/12/2022

MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/12/2022

MDA: Bổ nhiệm Bà Phạm Hồng Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế cho Ông Dương Minh Đức từ 02/12/2022