DNSE Detail Stock MDA
MDA

Urenco Dong Anh.,JSC

UPCOM: CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải không độc hại
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
- Thu gom rác thải độc hại
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Urenco Dong Anh.,JSC

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng

Tổng giám đốc

CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải không độc hại
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
- Thu gom rác thải độc hại

Lịch sử phát triển:

- Ngày 242/1/1998 Xí nghiệp môi trường đô thị Đông Anh được thành lập.
- Ngày 15/02/2017 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần
- Ngày 10/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

24.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MDA dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.0 năm)


Ban giám đốc

19.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MDA dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 70.75% công ty.