DNSE Detail Stock MDA
MDA

Đô thị Đông Anh

UPCOM: CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải không độc hại
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
- Thu gom rác thải độc hại
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đô thị Đông Anh

Giá hiện tại

609

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tiến Đông

CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh hoạt động trong lĩnh vực:

- Thu gom rác thải không độc hại
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
- Thu gom rác thải độc hại

Lịch sử phát triển:

- Ngày 242/1/1998 Xí nghiệp môi trường đô thị Đông Anh được thành lập.
- Ngày 15/02/2017 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần
- Ngày 10/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của MDA mới (nhiệm kỳ trung bình 1.3 năm)


Ban giám đốc

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của MDA mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 70.75% công ty.