Tin tức & sự kiện

22/01/2024

BCTC Quý 4/2023 MDC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 14,12 tỷ đồng, giảm 80,57% so với cùng kỳ.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 MDC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 81,28% so với cùng kỳ, lãi 9,55 tỷ đồng.

03/10/2023

MDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/10/2023

MDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/10/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

13/09/2023

MDC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

12/09/2023

MDC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2023

23/08/2023

MDC: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

17/08/2023

MDC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

MDC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

MDC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 MDC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 15,05 tỷ đồng.

14/07/2023

MDC: Ký hợp đồng Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

12/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/08/2023; và yêu cầu người sở hữu chứng khoán phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2023

MDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/07/2023

MDC: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

04/07/2023

MDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/06/2023

MDC: Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023