DNSEDNSE Logo
Entrade X brandDNSE 5 stars
DNSE Detail Stock MDC
MDC

V-MDC JSC

HNX: CTCP Than Mông Dương - Vinacomin

5 NGÀY

0.00%

1 NĂM

52.86%

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/05/2022

CẬP NHẬT

26/05/2022

Tổng quan

CTCP Than Mông Dương - Vinacomin hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác
- Chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiện vận tải và sản phẩm cơ khí khác
- Vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của V-MDC JSC

LNST cổ đông công ty mẹ

35 tỷ

Doanh thu

2,293 tỷ

VỐN HÓA

0 tỷ

Giá hiện tại

EPS

1,630

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.09

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

600

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

18.29%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

11/05/2022

MDC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

MDC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

MDC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

MDC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDC của CTCP Than Mông Dương - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin
          - Nội dung họp: + Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022;
+ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2021, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021;
          - Nội dung họp: + Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở công ty;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

21/03/2022

MDC: Báo cáo tài chính năm 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Thế Thành

Tổng giám đốc

CTCP Than Mông Dương - Vinacomin hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác
- Chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiện vận tải và sản phẩm cơ khí khác
- Vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Mỏ Than Mông Dương - Khe Chàm được thành lập ngày 01/04/1982 trực thuộc Liên hiệp Than Hòn Gai - Bộ Mỏ và Than
- Công ty Than Mông Dương - TKV chính thức đi vào hoạt động theo mô hình CTCP kể từ ngày 01/01/2008

Thành viên Hội đồng quản trị

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Trần Thế Thành

CTHĐQT

13,921,925
65.00%
60
-
2
Hoàng Trọng Hiệp

TVHĐQT

921
0.00%
42
2001
3
Vũ Tiến Quang

TVHĐQT

1,109
0.01%
50
1999
4
Nguyễn Quế Thanh

TVHĐQT

-
-
54
2017
5
Vadym Domin

TVHĐQT

-
-
44
-

16.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.3 năm)


Ban giám đốc

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Hoàng Trọng Hiệp

Phó GĐ

921
0.00%
42
2001
2
Vũ Tiến Quang

Phó GĐ

1,109
0.01%
50
1999
3
Nguyễn Quế Thanh

-
-
54
2017
4
Hòa Quang Trung

Phó GĐ

3,486
0.02%
61
1985
5
Nguyễn Hữu Hùng

Phó GĐ

1,772
0.01%
-
-
6
Tạ Văn Bền

Phó GĐ

8,862
0.04%
62
1981
7
Phạm Cẩm Hải

KTT

-
-
56
1987
8
Nguyễn Thị Tâm

TBKS

-
-
-
2018
9
Dương Hải Yến

Thành viên BKS

2,125
0.01%
49
2016
10
Nguyến Thế Hanh

Thành viên BKS

1,986
0.01%
41
2013

20.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MDC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 81.98% công ty.

STT
Cổ đông
Cổ phần
Tỷ lệ
Ngày cập nhật
1

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

13,921,925
65.00%
16/09/2020
2

Raw & Refined Commudities AG

3,639,268
16.99%
19/06/2020

Cổ đông

Tỷ lệ

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

64.99%

Raw & Refined Commudities AG

16.99%