DNSE Detail Stock MDC

HNX: CTCP Than Mông Dương - Vinacomin

Khai thác than

logo

MDC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

231 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

51.76 tỷ

Doanh thu

2,656 tỷ

3.45%

2,416.41

0

0.58

-10.56%

16.93%

5.02%

9.59%

118.47%

20%

6.14%

7.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

65%

Raw & Refined Commudities AG

16.99%

Khác

18.01%

Tin tức & Sự kiện