DNSE Detail Stock MEC

UPCOM: CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

MEC

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

MEC

+20.45%

10/06/2024

Hòa Bình: Công khai danh sách 244 doanh nghiệp nợ thuế, số tiền hơn 3.138 tỷ đồng

MEC

-1.85%

03/06/2024

Hòa Bình: Công khai danh sách 244 doanh nghiệp nợ thuế, số tiền hơn 3.138 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 1.150 tỷ đồng, một đại gia bất động sản tại Hoà Bình bị 'nhắc tên'

MEC

+5.88%

03/05/2024

Nợ thuế hơn 1.150 tỷ đồng, một đại gia bất động sản tại Hoà Bình bị 'nhắc tên'

VN-Index tiếp tục giảm điểm dù vào vùng quá bán

MEC

-22.03%

VN30F2405

+27

19/04/2024

VN-Index tiếp tục giảm điểm dù vào vùng quá bán

Trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền 1100 đồng/CP

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2015

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

MEC

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền 1500 đồng/CP

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2017

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

MEC

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền 1200 đồng/CP

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

MEC

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2006 bằng tiền 1500 đồng/CP

MEC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

MEC

0.00%

09/11/2023