DNSE Detail Stock MEF

UPCOM: CTCP MEINFA

Sản xuất dụng cụ và thiết bị y tế

logo

MEF

Tin tức

Chuyện về những cổ phiếu “thầm lặng”

MEF

0.00%

PTG

0.00%

+1

23 ngày trước

Chuyện về những cổ phiếu “thầm lặng”

4 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, tỷ lệ từ 45-61%

MEF

0.00%

VDB

0.00%

+1

03/05/2024

4 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, tỷ lệ từ 45-61%

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/5

MEF

0.00%

BMP

+2.20%

02/05/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/5

Ngay sau nghỉ lễ, một doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

MEF

0.00%

30/04/2024

Ngay sau nghỉ lễ, một doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

MEF

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

MEF

0.00%

09/11/2023

Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100:30

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bất thành)

MEF

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2015

MEF

0.00%

09/11/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu SGN, HUB, PPE, AVC, MEF, VE2, BTH, TNH, HDA, DWS, VDP

MEF

0.00%

PPE

-2.99%

+4

17/10/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu SGN, HUB, PPE, AVC, MEF, VE2, BTH, TNH, HDA, DWS, VDP

MEF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

MEF

0.00%

24/07/2023