Tin tức & sự kiện

17/10/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu SGN, HUB, PPE, AVC, MEF, VE2, BTH, TNH, HDA, DWS, VDP

24/07/2023

MEF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/06/2023

Nhất Tín Logistics hụt hơi với mục tiêu tham vọng

10/05/2023

MEF: Thay đổi nhân sự

09/05/2023

MEF: Thay đổi người công bố thông tin

07/05/2023

Cổ tức tuần 08-12/05: Cao nhất gần 51%

Trong tuần từ 08 - 12/05, có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 50.83%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,083 đồng. Tổng cộng, có 6 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 30%.  

06/05/2023

Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 8/5 – 12/5: Loạt doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao trên 40%

03/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEF của Công ty cổ phần MEINFA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Công ty cổ phần MEINFA, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (vào buổi chiều các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/05/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

28/04/2023

MEF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/04/2023

Thị giá 1.600 đồng/CP, MEINFA (MEF) chia cổ tức 40% bằng tiền mặt

25/04/2023

MEF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022

25/04/2023

MEF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 MEF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 36 tỷ đồng.

11/04/2023

MEF: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

MEF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2023

Thị giá chỉ 1.600 đồng/cp, một doanh nghiệp đều đặn lãi triệu đô từ sản xuất kìm, cổ tức 35%/năm

24/03/2023

MEF: Báo cáo tài chính năm 2022

24/03/2023

MEF: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

23/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEF của Công ty cổ phần MEINFA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở của Công ty cổ phần MEINFA, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
+ Các nội dung khác có liên quan.

22/03/2023

MEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023