Tin tức & sự kiện

12/09/2023

Không công bố thông tin theo quy định từ năm 2019, MES bị phạt tiền

11/09/2023

Vi phạm công bố thông tin, MES bị phạt gần 93 triệu đồng

Ngày 07/09/2023, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cơ điện Công trình (UPCoM: MES).

28/08/2023

MES: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

16/08/2023

MES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

16/08/2023

MES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

16/08/2023

MES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

16/08/2023

MES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

02/08/2023

MES: Thay đổi nhân sự

28/07/2023

MES: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

Vì sao chứng khoán hồi phục sớm hơn sự xác nhận của số liệu kinh tế?

18/07/2023

MES: Báo cáo tài chính quý 2/2023

29/06/2023

MES: Công bố BCTC giữa niên độ năm 2021 và giải trình LNST thay đổi trên 10% so với giữa niên độ năm 2020

29/06/2023

MES: Công bố BCTC giữa niên độ năm 2020 và giải trình LNST thay đổi trên 10% so với giữa niên độ năm 2019

29/06/2023

MES: Công bố BCTC giữa niên độ năm 2019 và giải trình LNST thay đổi trên 10% so với giữa niên độ năm 2018

29/06/2023

MES: Báo cáo tài chính quý 2/2020

29/06/2023

MES: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2023

MES: Báo cáo tài chính quý 2/2021

29/06/2023

MES: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020

29/06/2023

MES: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

29/06/2023

MES: Báo cáo tài chính quý 2/2019