Tin tức & sự kiện

31/10/2023

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 31/10: Giằng co

19/09/2023

MGC: Thay đổi nhân sự

21/07/2023

MGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/06/2023

MGC: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

07/06/2023

MGC: Thay đổi nhân sự

02/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 30/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

02/06/2023

MGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/05/2023

MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

MGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 MGC - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

20/04/2023

MGC: Công bố thông tin về việc xử lý vi phạm về thuế

29/03/2023

MGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

MGC: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

MGC: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

MGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

MGC: Công bố thông tin về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/02/2023

MGC: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

15/02/2023

MGC: Công bố thông tin về việc Chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

17/01/2023

MGC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

21/12/2022

MGC: Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022