Tin tức & sự kiện

11/01/2023

MGG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

MGG: Công ty TNHH Du lịch Thương Mại Mỹ Việt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 333,181 CP

02/12/2022

MGG: Ký Hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/10/2022

MGG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/09/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

MGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

MGG bị phạt và truy thu thuế hơn 400 triệu đồng

Cục thuế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế với Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG). Tổng số tiền phải nộp phạt và truy thu vào ngân sách hơn 407 triệu đồng.

05/07/2022

MGG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/07/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

MGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

MGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

MGG: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

MGG: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

MGG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

31/03/2022

MGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

MGG: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

MGG lên kế hoạch lãi trước thuế 2022 tăng 22%

HĐQT Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lãi trước thuế là 33 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2021.

07/03/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị