Tin tức & sự kiện

03/08/2022

MGG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

MGG bị phạt và truy thu thuế hơn 400 triệu đồng

Cục thuế TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế với Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG). Tổng số tiền phải nộp phạt và truy thu vào ngân sách hơn 407 triệu đồng.

05/07/2022

MGG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

01/07/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

MGG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

MGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

MGG: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

MGG: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

MGG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

31/03/2022

MGG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

MGG: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

MGG lên kế hoạch lãi trước thuế 2022 tăng 22%

HĐQT Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lãi trước thuế là 33 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2021.

07/03/2022

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/01/2022

MGG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/12/2021

MGG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/12/2021

MGG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

09/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGG của Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng công ty Đức Giang – CTCP (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 22/12/2021 và xuất trình sổ cổ đông, chứng minh thư hoặc thẻ căn cước nhân dân. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

07/12/2021

MGG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/12/2021

MGG chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (UPCoM: MGG) sắp trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông.