Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 MGR - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

06/11/2022

MGR: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

28/10/2022

MGR: Lê Tư - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 200,000 CP

25/10/2022

MGR: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

MGR: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

MGR: Lê Tư - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 200,000 CP

22/08/2022

MGR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/08/2022

MGR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

MGR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

MGR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

MGR: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/06/2022

MGR: Ký Hợp đồng kiểm toán và Soát xét năm 2022

07/06/2022

MGR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

MGR: Bổ nhiệm Bà Cao Thị Giang giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm ký 2018 - 2023

06/06/2022

MGR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

06/05/2022

MGR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2022

MGR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

Giao dịch lần đầu - 20,000,000 CP

22/04/2022

MGR: Ngày 28/04/2022, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Mgroup (MGR)