DNSE Detail Stock MGR
MGR

MGROUP CORP

UPCOM: Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/01/2023

CẬP NHẬT

26/01/2023

Tổng quan

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP hoạt động trong lĩnh vực:

.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MGROUP CORP

Giá hiện tại

-767

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Mai Đức Hùng

Tổng giám đốc

Mai Nam Chương

Công ty cổ phần Tập đoàn MGROUP hoạt động trong lĩnh vực:

.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 08/05/2013: Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Maitech được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng.
- Ngày 10/04/2015: Tăng vốn điều lệ lên 06 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 11/08/2015: Đổi tên thành Công ty Cổ phần MLAND Vietnam.
- Ngày 31/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 66 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 20/01/2020: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản MGROUP và Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 05/02/2020: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP Vietnam.
- Ngày 10/07/2020: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP.
- Ngày 27/11/2020: tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Ngày 31/12/2021: Trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 28/04/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MGR có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của MGR có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 79.67% công ty.