DNSE Detail Stock MGR

UPCOM: CTCP Tập đoàn MGROUP

Đại lý và môi giới bất động sản

logo

MGR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

102 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-15.86 tỷ

Doanh thu

6.51 tỷ

0.11%

-793.05

0

0.72

0%

-8.62%

-7.84%

12.57%

4.14%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Mai Nam Chương

29.97%

Mai Đức Hùng

29.7%

Mai Đức Tú

20%

Lê Tư

2%

Khác

18.33%

Tin tức & Sự kiện