Tin tức & sự kiện

18/01/2023

MLS: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/12/2022

MLS: Thông báo thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2022

29/07/2022

MLS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

MLS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

06/05/2022

MLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

MLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

MLS: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Một số nội dung khác.

25/03/2022

MLS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

MLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

MLS: Báo cáo tài chính năm 2021

27/01/2022

MLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/01/2022

Tỷ suất cổ tức 2021 kém hấp dẫn

Năm 2021, 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM có 80 mã cổ phiếu mang đến tỷ suất cổ tức trên 10% - chỉ hơn 1/3 con số năm trước và gần 10% số cổ phiếu được trả cổ tức tiền mặt 2021, theo dữ liệu VietstockFinance.

20/10/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2,710 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 27,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.710 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 29/10/2021 (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) tại Phòng kế toán công ty, địa chỉ: Số 35 đường Sông Cày, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại liên hệ: 02392 228 421. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

14/10/2021

MLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/10/2021

MLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2021

Chăn nuôi - Mitraco tiếp tục trả cổ tức đợt 2/2020, tỷ lệ trên 27%

CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS) thông báo chốt quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020 vào 19/10/2021. Cổ tức sẽ thanh toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 27.1%.

06/10/2021

MLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2021

MLS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2021

MLS: Hợp đồng lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021