DNSE Detail Stock MLS
MLS

MTL., JSC

UPCOM: CTCP Chăn nuôi - Mitraco

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

01/10/2022

CẬP NHẬT

01/10/2022

Tổng quan

CTCP Chăn nuôi - Mitraco hoạt động trong lĩnh vực:

- Chăn nuôi lợn (sản xuất kinh doanh lợn thương phẩm, lợn giống các cấp);
- Kinh doanh vật tư, thiết bị chăn nuôi, thiết bị nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm nông nghiệp;
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ chăn nuôi...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của MTL., JSC

EPS

7,449

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

1.51

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

2,710

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

1.73%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

30/07/2022

MLS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

MLS: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

06/05/2022

MLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

MLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

MLS: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLS của CTCP Chăn nuôi - Mitraco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Một số nội dung khác.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

CTCP Chăn nuôi - Mitraco hoạt động trong lĩnh vực:

- Chăn nuôi lợn (sản xuất kinh doanh lợn thương phẩm, lợn giống các cấp);
- Kinh doanh vật tư, thiết bị chăn nuôi, thiết bị nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm nông nghiệp;
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ chăn nuôi...

Lịch sử phát triển:

- CT là đơn vị thành viên của TCT Khoáng sản và TM Hà Tĩnh - CTCP, CT chính thức được thành lập vào năm 2004
- Tháng 04/2004, CT được thành lập với tên gọi CT chế biến thức ăn gia súc và Chăn nuôi
- Tháng 10/2007, CT chế biến thức ăn gia súc và chăn nuôi được tách ra thành hai công ty đó là CT Chăn nuôi - Mitraco và CT Chế biến thức ăn gia súc Thiên Lộc
- Đến năm 2009, CT thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Chăn nuôi - Mitraco
- Ngày 28/12/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với giá tham chiếu 20.000 đ/cp
- Ngày 08/06/2018, hủy niêm yết trên sàn HNX
- Ngày 15/06/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 6.300 đ/CP.

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 51.28% công ty.