Tin tức & sự kiện

05/10/2023

MND: Thay đổi nhân sự

02/10/2023

MND: CBTT Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

19/07/2023

MND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/05/2023

MND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2023

MND: Thay đổi nhân sự

09/05/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 903.8 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MND của CTCP Môi trường Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9,038%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 903,8 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 30/06/2023 bằng 1 trong 2 hình thức:
· Nhận chuyển khoản (nếu có số tài khoản cung cấp cho phòng Tài chính kế toán Công ty);
· Nhận tiền mặt: làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định – Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, Nam Định vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

08/05/2023

MND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/05/2023

MND: Nghị quyết HĐQT

26/04/2023

MND: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Văn Pha

26/04/2023

MND: UBND Tỉnh Nam Định - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 290,050 CP

25/04/2023

MND: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

MND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 MND - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 8,75% so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

12/04/2023

MND: UBND Tỉnh Nam Định - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 290,050 CP

05/04/2023

MND: Báo cáo thường niên 2022

31/03/2023

MND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

MND: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

MND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023

MND: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐCĐCĐ thường niên 2023

28/02/2023

MND: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023