Tin tức & sự kiện

16/01/2023

MRF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/11/2022

MRF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

MRF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

MRF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt

29/07/2022

MRF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/06/2022

MRF: Ký kết hợp đồng kiểm toán

22/06/2022

MRF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2022

MRF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MRF của CTCP Merufa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Đề nghị Người sở hữu đến nhận cổ tức tại Văn phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. HCM mang theo CMND/Căn cước công dân của cổ đông (sao y công chứng), Sổ cổ đông (bản photo) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00) bắt đầu từ ngày 08/06/2022.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Nếu là cá nhân được cổ đông ủy quyền nhận cổ tức, khi đến Công ty ngoài những giấy tờ trên, người nhận ủy quyền phải mang theo bản gốc giấy ủy quyền nhận cổ tức kèm theo bản copy CMND của người ủy quyền. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà không có đủ các thủ tục nêu trên.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

MRF sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Merufa (UPCoM: MRF) thông báo 24/05 là ngày chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2021.

19/05/2022

MRF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/05/2022

MRF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

10/05/2022

MRF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

MRF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

MRF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/04/2022

MRF: Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

MRF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

MRF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/03/2022

MRF: Đính chính Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

MRF: Đính chính lại Báo cáo kiểm toán về thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021