Tin tức & sự kiện

25/07/2023

MTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/06/2023

MTC: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2023

26/04/2023

MTC: Thay đổi nhân sự

26/04/2023

MTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 MTC - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

11/04/2023

MTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/04/2023

MTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2023

MTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

MTC: Báo cáo thường niên 2022

13/03/2023

MTC: Báo cáo tài chính năm 2022

17/01/2023

MTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/12/2022

MTC: Thông báo đơn từ nhiệm của ông Ngô Minh Toàn

01/12/2022

MTC: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hiền đảm nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT thay thế cho Ông Ngô Minh Toàn 

26/08/2022

MTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị ủy quyền ký kết các giao dịch giữa cty với người . tổ chức có lien quan

26/07/2022

MTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

MTC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/05/2022

MTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

MTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/04/2022

MTC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm

13/04/2022

MTC: Bổ nhiệm Ông Ngô Minh Toàn giữ chức vụ Giám Đốc Công ty thay cho Bà Trần Kim Thoa