DNSE Detail Stock MTC

UPCOM: CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

logo

MTC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6.65 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.46 tỷ

Doanh thu

20.21 tỷ

6.10%

-1,368.33

0

1.40

0%

-6.99%

-6.52%

10.38%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

51.51%

CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp

3.89%

Khác

44.60%

Tin tức & Sự kiện