Tin tức & sự kiện

31/01/2023

MVN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

MVN: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

07/01/2023

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lãi hơn 3,000 tỷ đồng trong năm 2022

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC, UPCoM: MVN) báo lãi hơn 3,000 tỷ đồng năm 2022 tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 06/01.

01/11/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/09/2022

MVN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2022 trước và sau soát xét

31/08/2022

MVN: Giải trình ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 (đã được kiểm toán)

31/08/2022

MVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

MVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

MVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

26/07/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022 của công ty mẹ

20/07/2022

MVN: Quyết định của tòa án về tranh chấp hợp đồng vận chuyển với CTCP Trần Gia

08/07/2022

MVN: Ký phụ lục hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

MVN: Ký hợp đồng kiểm toán

29/04/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

26/04/2022

MVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

MVN: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của Công ty mẹ

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

05/04/2022

MVN: Báo cáo thường niên 2021