DNSE Detail Stock MVN
MVN

Hàng hải Việt Nam

UPCOM: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

03/12/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

03/12/2023

Tổng quan

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương, đường thủy nội địa, đường bộ,...
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ;
- Cho thuê máy móc thiết bị.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Hàng hải Việt Nam

Giá hiện tại

759

0

0

-

1.64

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Anh Sơn

Tổng giám đốc

Nguyễn Cảnh Tĩnh

Website

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Vận tải hàng hóa ven biển, viễn dương, đường thủy nội địa, đường bộ,...
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ;
- Cho thuê máy móc thiết bị.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 29/04/1995: TCT Hàng hải Việt Nam thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 25/06/2010: Chuyển thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Ngày 08/10/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,000 đ/CP.

- Ngày 18/08/2020: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần và đổi tên thành Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam - CTCP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của MVN có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.0 năm)


Ban giám đốc

1.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của MVN mới (nhiệm kỳ trung bình 1.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 99.47% công ty.