Tin tức & sự kiện

03/02/2023

NAF: Nghị quyết HĐQT về việc mua tài sản của CTCP Thực phẩm Nghệ An

31/01/2023

NAF: Giải trình biến động LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/01/2023

NAF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

NAF: Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

05/12/2022

NAF: Quyết định về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc

02/11/2022

Giao dịch bổ sung - 898,890 CP

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nafoods Group (mã CK: NAF) như sau:


31/10/2022

NAF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

31/10/2022

NAF: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

NAF: BCTC quý 3 năm 2022

25/10/2022

NAF: Thông báo thay đổi giấy ĐKDN lần thứ 16

14/10/2022

NAF: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

14/10/2022

NAF: Nghị quyết HĐQT số 07/2022 ngày 13/10/2022

03/10/2022

NAF: Nghị quyết HĐQT số 06 ngày 30/09/2022

03/10/2022

NAF: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, cán bộ chủ chốt quản trị công ty

30/08/2022

NAF: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

NAF: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

NAF: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

NAF: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

NAF: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

NAF: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Nghệ An về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế