DNSE Detail Stock NAF

HOSE: CTCP Nafoods Group

Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt

logo

NAF

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

953 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

110 tỷ

Doanh thu

1,642 tỷ

100.00%

2,175.83

0

0.66

-4.57%

11.55%

5.56%

29.09%

89.23%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Mạnh Hùng

46.53%

International Finance Corporation

24.44%

Johan De Geer

4.34%

Vietnam Holding Limited

3.09%

Khác

21.60%

Tin tức & Sự kiện