Tin tức & sự kiện

20/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:326

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAG của CTCP Tập Đoàn Nagakawa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,26% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3,26 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi xử lý cổ phiếu lẻ của từng cổ đông sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,26 (tương đương 3,26%), cổ đông A được nhận là (165*3,26)/100=5,379 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 05 cổ phiếu, 0,379 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 3, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2022

NAG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15/09/2022

NAG: CBTT ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

09/09/2022

NAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

NAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hơn 10% so với cùng kỳ năm trước tại bctc riêng và hợp nhất bán niên soát xét 2022

05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 11,028,400 CP

30/08/2022

NAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

NAG: Ngày 05/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 13,965,400 cổ phiếu niêm yết bổ sung

29/08/2022

NAG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/08/2022

NAG: Báo cáo tài chính đơn vị cấp trên bán niên 2022

26/08/2022

NAG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

NAG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,965,400 CP

24/08/2022

NAG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 13,965,400 cổ phiếu

18/08/2022

NAG: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

16/08/2022

NAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

NAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/08/2022

NAG: Công bố thông tin kết quả giao dịch Nguyễn Đức Khả - Người có liên quan của người nội bộ

05/08/2022

NAG: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Nguyễn Ngọc Quý - Người nội bộ

04/08/2022

NAG: Báo cáo tài chính quý 2/2022