Tin tức & sự kiện

02/02/2023

NAG: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

NAG: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

17/01/2023

Ngày 8/2, SCIC bán đấu giá trọn lô 38 triệu cổ phần tại Viettronics, giá khởi điểm hơn 1.066 tỷ đồng

Ngày 8/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá trọn lô cổ phần Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Trong đó, dù không được ghi nhận vào doanh thu của SCIC theo quy định tại Thông báo số 218/TB-VPCP, số tiền bán vốn tại Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) đã là 319 tỷ đồng. Tính tới thời điểm 31/12/2022, danh mục đầu tư của SCIC bao gồm 119 doanh nghiệp (gồm 114 công ty cổ phần và 5 công ty trách nhiệm hữu hạn) với số vốn nhà nước là 47.831 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 166.022 tỷ đồng.

29/11/2022

Giao dịch bổ sung - 998,517 CP

24/11/2022

NAG: Ngày 29/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên 998,517 cổ phiếu niêm yết bổ sung

08/11/2022

NAG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

07/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 998,517 CP

03/11/2022

NAG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 998,517 cổ phiếu

03/11/2022

NAG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/11/2022

NAG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

03/11/2022

NAG: Báo cáo đơn vị cấp trên quý 3 năm 2022

31/10/2022

NAG: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

20/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:326

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAG của CTCP Tập Đoàn Nagakawa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,26% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3,26 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi xử lý cổ phiếu lẻ của từng cổ đông sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 165 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,26 (tương đương 3,26%), cổ đông A được nhận là (165*3,26)/100=5,379 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 05 cổ phiếu, 0,379 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Quan hệ cổ đông: Tầng 3, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ 09h00 – 16h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân cùng sổ cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/09/2022

NAG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

15/09/2022

NAG: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

15/09/2022

NAG: CBTT ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

09/09/2022

NAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

NAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hơn 10% so với cùng kỳ năm trước tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên soát xét 2022

09/09/2022

NAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế hơn 10% so với cùng kỳ năm trước tại bctc riêng và hợp nhất bán niên soát xét 2022

05/09/2022

Giao dịch bổ sung - 11,028,400 CP