DNSE Detail Stock NAG

HNX: CTCP Tập đoàn Nagakawa

Thiết bị điện gia dụng

logo

NAG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

348 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

30.37 tỷ

Doanh thu

2,261 tỷ

18.27%

959.80

0

0.63

1,105.41%

6.90%

1.68%

13.99%

272.61%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Khả

37.74%

Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ

10.16%

La Mỹ Phượng

5.24%

Nguyễn Thị Huyền Thương

4.45%

Khác

42.41%

Tin tức & Sự kiện