Tin tức & sự kiện

26/01/2023

Ông Lã Giang Trung: Sau khi thị trường tạo đáy, 2 năm tiếp theo sẽ là “cơ hội vàng” để kiếm tiền

Sau giai đoạn thăng hoa, chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh mạnh và khép lại năm 2022 bằng mức giảm 33%. Thực tế, tôi đã trải qua rất nhiều biến động lớn của thị trường chứng khoán (TTCK) như giai đoạn 2007- 2009, 2011 - 2013, 2018 và 2020. Bản chất là quá trình nghiên cứu rất lâu nhưng chúng ta chỉ dùng một vài lần trong cuộc đời đầu tư.

18/01/2023

BCTC 4/2022 NAV - Lợi nhuận tăng 26,55% trong 2022.

18/01/2023

NAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

Lãi sau thuế 2022 của NAV tăng hơn 26%

BCTC của CTCP Nam Việt (HOSE: NAV) cho thấy mặc dù lợi nhuận sau thuế (LNST) quý 4/2022 giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng cả năm 2022 vẫn tăng 26%.

09/01/2023

NAV: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

25/12/2022

Góc nhìn tuần 26 - 30/12: Kỳ vọng vào lực chốt NAV

Theo MBS, tuần 26 - 30/12 là tuần cuối cùng của năm tài chính 2022, hoạt động chốt NAV của các quỹ đang được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ nâng đỡ thị trường.

22/12/2022

NAV: Nghị quyết HĐQT thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ

12/10/2022

NAV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

12/10/2022

NAV: Thông báo giải trình chênh lệch LNST BCTC quý 3

12/10/2022

NAV: BCTC quý 3 năm 2022

25/09/2022

Góc nhìn tuần 26 - 30/09: Chờ diễn biến chốt NAV quý 3

Công ty Chứng khoán (CTCK) Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định thị trường sẽ chốt NAV quý 3/2022 trong tuần tiếp theo 26 - 30/09, qua đó tổng kết đánh giá tương quan diễn biến giá cổ phiếu và tình hình doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư, cũng như những kỳ vọng mới, tiềm năng mới trong quý 4/2022.

07/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:

25/08/2022

NAV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

25/08/2022

NAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

22/08/2022

NAV: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và các Nghị quyết HĐQT ngày 19/08/2022

22/08/2022

NAV: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

22/08/2022

NAV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường và các Nghị quyết HĐQT ngày 19/08/2022

22/08/2022

NAV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

27/07/2022

NAV: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

27/07/2022

NAV: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022