Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 NBP - Lợi nhuận giảm 7,23% trong năm 2022.

31/01/2023

NBP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

NBP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 08/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

24/10/2022

NBP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

NBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/10/2022

NBP: Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/10/2022

NBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

NBP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

NBP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

NBP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

NBP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

11/07/2022

NBP: Bổ nhiệm Ông Đỗ Việt Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 07/07/2022

07/07/2022

NBP: Công bố quyết định về việc phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

29/06/2022

NBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

NBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

NBP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến Đại hội ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư mời họp

10/05/2022

NBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

NBP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022