Tin tức & sự kiện

16/08/2022

NBP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

NBP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

NBP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

NBP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

11/07/2022

NBP: Bổ nhiệm Ông Đỗ Việt Hòa giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 07/07/2022

07/07/2022

NBP: Công bố quyết định về việc phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

29/06/2022

NBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

NBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

NBP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến Đại hội ngày 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình – Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi nội dung đại hội cho cổ đông cùng thư mời họp

10/05/2022

NBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

NBP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

NBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

NBP: Báo cáo thường niên 2021

25/04/2022

NBP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/03/2022

NBP: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

NBP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

NBP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

17/11/2021

Lợi nhuận ngành điện tăng gần 60% trong quý 3 nhờ đâu?

Lãi gộp quý 3/2021 của các doanh nghiệp ngành điện ghi nhận chỉ tăng 2% so cùng kỳ. Khoản thu tài chính cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ chính là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận nhóm doanh nghiệp điện tăng trưởng đến 59%.

22/10/2021

NBP: Báo cáo tài chính quý 3/2021