DNSE Detail Stock NBP

HNX: CTCP Nhiệt điện Ninh Bình

Sản xuất và phân phối điện

logo

NBP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

167 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-6.05 tỷ

Doanh thu

1,331 tỷ

2.58%

-470.63

0

0.02

-126.05%

-2.32%

-0.95%

1.88%

44.16%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện