Tin tức & sự kiện

11/08/2022

NBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

NBW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

NBW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

NBW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

NBW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

NBW: Bà Nguyễn Ngọc Trang bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc Kinh Doanh

23/06/2022

NBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBW của CTCP Cấp nước Nhà Bè như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khi đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại:
- Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á:
Địa chỉ: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.Hồ Chí Minh hoặc 60-70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Thời gian: từ ngày 15/07/2022 đến hết ngày 15/08/2022
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè :
Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Thời gian: từ ngày 19/08/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/05/2022

NBW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2022

Cấp nước Nhà Bè chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12% 

CTCP Cấp nước Nhà Bè (HNKX: NBW) thông báo 17/06 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Ngày thanh toán là 15/07/2022.

17/05/2022

NBW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/04/2022

NBW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

NBW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

NBW: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

NBW: Bùi Nhật Lam - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 10,000 CP

04/04/2022

NBW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

NBW: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

NBW: Bùi Nhật Lam - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

23/03/2022

NBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBW của CTCP Cấp nước Nhà Bè như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, địa chỉ: 1179 Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.