Tin tức & sự kiện

22/01/2024

Cổ phiếu ngành nước có thực sự tiềm năng?

16/01/2024

BCTC Quý 4/2023 NBW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 1,39% so với cùng kỳ, lãi 5,55 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 NBW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 20,66% so với cùng kỳ, lãi 5,72 tỷ đồng.

04/10/2023

NBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2023

NBW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lấy ý kiến bằng văn bản)

31/08/2023

NBW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/08/2023

NBW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBW của CTCP Cấp nước Nhà Bè như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến 28/08/2023 đến ngày 11/09/2023
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, địa chỉ: 1179 Đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, TP.Hồ Chí Minh.

16/08/2023

NBW: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/08/2023

NBW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay thế Kiểm soát viên Công ty

09/08/2023

NBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2023

NBW: Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Công Thành - Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

01/08/2023

NBW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

NBW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 NBW - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 46,02% so với cùng kỳ, lãi 8,19 tỷ đồng.

18/07/2023

Doanh nghiệp cấp nước nhộn nhịp chia cổ tức tiền mặt, cao nhất lên tới 36%

27/06/2023

NBW: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

07/06/2023

NBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị