DNSE Detail Stock NBW

HNX: CTCP Cấp nước Nhà Bè

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

NBW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

283 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

25.33 tỷ

Doanh thu

889 tỷ

3.61%

2,323.57

0

0.21

-3.05%

14.15%

8.38%

31.71%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

53.44%

Công ty TNHH Nước sạch REE

20.02%

Ngân hàng TMCP Đông Á

10%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

9.17%

Khác

7.37%

Tin tức & Sự kiện