Tin tức & sự kiện

06/10/2023

NDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

14/09/2023

NDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/09/2023

NDP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDP của CTCP Dược phẩm 2-9 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà máy GMP, số: 930C4 đường C, KCN Cát Lái, Cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/10/2023

21/08/2023

NDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

15/08/2023

NDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

NDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

31/07/2023

NDP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/06/2023

NDP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn sau phát hành

22/05/2023

Quý I/2023, Gemadept (GMD) báo lãi 254 tỷ đồng

17/05/2023

NDP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn

10/05/2023

NDP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn

27/04/2023

NDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

21/04/2023

BCTC 2022 NDP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 21 tỷ đồng.

05/04/2023

NDP: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

01/04/2023

NDP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/03/2023

NDP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/03/2023

NDP: Báo cáo thường niên 2022

10/03/2023

NDP đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 đi ngang 

CTCP Dược phẩm 2/9 (Nadyphar, UPCoM: NDP) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó đề cập đến kế hoạch kinh doanh đặt ra trong năm.

09/03/2023

NDP: Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2022