Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 NDX - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,17 tỷ đồng.

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 NDX - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 4,22 tỷ đồng

19/09/2023

30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

14/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kể từ ngày 06/10/2023, địa điểm: 31 Núi Thành, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/09/2023

NDX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/09/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

06/09/2023

NDX: NDX CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

06/09/2023

NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2023

NDX: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị cảnh báo

30/08/2023

NDX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

30/08/2023

NDX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

03/08/2023

NDX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

02/08/2023

BCTC Quý 2/2023 NDX - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 77,15% so với cùng kỳ, lãi 2,51 tỷ đồng.

31/07/2023

NDX: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

NDX: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

NDX: NDX CBTT VV lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX