Tin tức & sự kiện

27/09/2022

NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

NDX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

08/09/2022

NDX: Đưa cổ phiếu NDX vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

07/09/2022

NDX: Giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCTC Hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2022

07/09/2022

NDX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/08/2022

NDX: Thay đổi nhân sự

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kể từ ngày 31/08/2022, địa điểm: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

29/07/2022

NDX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2022

NDX: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

NDX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

NDX: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

22/07/2022

NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/07/2022

NDX: CBTT TB về ngày ĐKCC để thực hiền quyền thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/07/2022

NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2022

NDX: NDX CBTT vv ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

01/06/2022

NDX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

NDX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

NDX: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/04/2022

NDX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

NDX: Báo cáo thường niên 2021