Tin tức & sự kiện

24/10/2022

NHC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

NHC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

19/08/2022

NHC: Giải trình BCTC bán niên 2022

19/08/2022

NHC: Giải trình báo cáo tài chính bán niên 2022

17/08/2022

NHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

NHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHC của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương kể từ ngày 26/08/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7). Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, chứng chỉ cổ phiếu, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/08/2022

NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2022

NHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

NHC: TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại 2021

25/07/2022

NHC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

NHC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

18/07/2022

NHC: Nghị quyết họp HĐQT

18/07/2022

NHC: Nghị quyết HĐQT

18/07/2022

NHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

NHC: Thông báo ngày ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

29/06/2022

NHC: Thông báo ngày ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/05/2022

NHC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

NHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022