Tin tức & sự kiện

31/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/1

Tin doanh nghiệp GEX -  Tập đoàn GELEX  - Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021 và đạt 89% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với 2021 và đạt 80% kế hoạch năm 2022 mà Tập đoàn đặt ra. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông POM -  CTCP Thép Pomina  - Bà Đỗ Thị Nguyệt, chị ông Đỗ Tiến Sĩ – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 4,58 triệu cổ phiếu POM sở hữu, tỷ lệ 1,64%.

30/01/2023

NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Sản xuất PBAT An Phát

19/01/2023

NHH: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

22/12/2022

NHH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Hải

16/11/2022

NHH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Hải

28/10/2022

NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/10/2022

NHH: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

NHH: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

08/09/2022

NHH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

30/08/2022

NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

NHH: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

NHH: BCTC Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

17/08/2022

NHH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

29/07/2022

NHH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

NHH: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

29/07/2022

NHH: BCTC quý 2 năm 2022

28/07/2022

NHH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc cho công ty con vay vốn

07/07/2022

NHH: Nghị quyết HĐQT về việc cho phép VMC mua cổ phiếu PBAT