DNSE Detail Stock NHH

HOSE: CTCP Nhựa Hà Nội

Sản phẩm từ nhựa

logo

NHH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,239 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

103 tỷ

Doanh thu

1,943 tỷ

3.78%

1,406.64

0

1.15

5.69%

7.59%

4.73%

15.34%

35.88%

35%

2.72%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Nhựa An Phát Xanh

47.44%

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

20.8%

CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB và Quỹ đầu tư giá trị MB Capital

20.23%

Nguyễn Thị Thanh

3.9%

Khác

7.63%

Tin tức & Sự kiện