Tin tức & sự kiện

27/09/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

19/08/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

16/08/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

28/07/2022

NHP: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/07/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

12/07/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

14/06/2022

Cổ đông lớn NHP liên tục bán cổ phiếu

Tại CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (UPCoM: NHP), bà Nguyễn Thị Hà Phương đã bán tổng cộng 700,000 cp trong 1 tháng gần đây.

14/06/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

07/06/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

27/05/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

21/05/2022

NHP: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

10/05/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

12/11/2021

NHP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

27/10/2021

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

20/09/2021

Điểm mặt cổ phiếu bị hủy niêm yết, xuống UPCoM còn bị “treo giò”

Bên cạnh những cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ, cũng có những cổ phiếu buộc rời sàn HOSE và HNX do thiếu minh bạch về công bố thông tin.

07/08/2021

Vi phạm công bố thông tin, cổ đông NHP bị xử phạt

Ngày 04/08/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hà Phương số tiền 45 triệu đồng.

27/07/2021

NHP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

02/07/2021

NHP: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (MCK: NHP)

30/06/2021

Cổ phiếu NHP bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM kể từ ngày 02/07

Ngày 29/06, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc cổ phiếu NHP của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM nhưng sẽ bị hạn chế giao dịch.

30/06/2021

NHP: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP)