Tin tức & sự kiện

09/10/2023

NHP: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu NHP

09/10/2023

NHP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHP trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/07/2023

NHP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHP trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/07/2023

NHP: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu NHP

23/05/2023

NHP: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu NHP

23/05/2023

NHP: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHP trên hệ thống giao dịch UPCoM

08/12/2022

NHP: Nguyễn Thị Hà Phương không còn là cổ đông lớn

21/10/2022

NHP: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/09/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

19/08/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

16/08/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

28/07/2022

NHP: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/07/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

12/07/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

14/06/2022

Cổ đông lớn NHP liên tục bán cổ phiếu

Tại CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (UPCoM: NHP), bà Nguyễn Thị Hà Phương đã bán tổng cộng 700,000 cp trong 1 tháng gần đây.

14/06/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

07/06/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

27/05/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

20/05/2022

NHP: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

10/05/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương