Tin tức & sự kiện

31/08/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

29/08/2022

NHT: Giải trình chênh lệch LNST bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

NHT: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau soát xét bán niên năm 2022

02/07/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

02/07/2022

NHT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/07/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

02/07/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

02/07/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ

07/06/2022

NHT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được kiểm toán

14/05/2022

NHT: Thông báo thay đổi Phó TGĐ

14/05/2022

NHT: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

13/05/2022

NHT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc

05/05/2022

Nam Hoa Toys tấn công vào ngành hàng lớn nhất trong sản xuất đồ gỗ, mục tiêu doanh thu trên ngàn tỷ đồng

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (HOSE: NHT) định hướng trở thành công ty hàng đầu về sản xuất sản phẩm gỗ tại Việt Nam thông qua việc phát triển từng bước sâu và rộng trong ngành. Bước đầu, Nam Hoa đã đạt vị thế dẫn đầu trong phân khúc sản xuất sản phẩm quà tặng và đồ chơi gỗ cao cấp, bước chuyển tiếp theo là đặt chân sâu vào thị trường rộng lớn hơn: sản xuất nội thất cao cấp bằng việc M&A công ty Miền Quê.

05/05/2022

NHT: Thông báo thay đổi nhân sự BKS

04/05/2022

NHT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/05/2022

NHT: Điều lệ tổ chức và hoạt động

27/04/2022

NHT: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2024

27/04/2022

NHT: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS

22/04/2022

NHT: Báo cáo thường niên năm 2021

12/04/2022

NHT, VSC, ACB có gì hấp dẫn?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị khả quan với NHT do Công ty bắt đầu bước vào vùng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ; mua VSC do kỳ vọng tăng trưởng tích cực tại 2 cảng VIP Green và VIMC Đình Vũ; mua ACB do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể mở rộng hạn mức tín dụng cho Ngân hàng này trong nửa cuối năm 2022.