Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 NQT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 1,56 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 NQT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 6,92% so với cùng kỳ, lãi 6,95 tỷ đồng.

14/08/2023

NQT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Tiếp tục hạ nhiệt

Thống kê giao dịch nội bộ tuần 23-28/07/2023 cho thấy, số lượng giao dịch tiếp tục hạ nhiệt, lượng đăng ký giao dịch bên bán áp đảo.

28/07/2023

NQT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

NQT: CTCP Thành An - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 7,934,102 CP

27/07/2023

NQT: Ngô Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,386,000 CP

25/07/2023

NQT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 NQT - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 0,87% so với cùng kỳ, lãi 3,99 tỷ đồng.

19/07/2023

NQT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

18/07/2023

Doanh nghiệp cấp nước nhộn nhịp chia cổ tức tiền mặt, cao nhất lên tới 36%

16/07/2023

Một cá nhân thành cổ đông lớn của NQT 

Ông Lê Trung Kiên trở thành cổ đông lớn của CTCP Nước sạch Quảng Trị (UPCoM: NQT) sau khi mua vào hơn 1.43 triệu cp trong ngày 12/07, tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 7.84%. Trước đó, cá nhân này không sở hữu cổ phiếu NQT.

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 490 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQT của CTCP Nước sạch Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 490 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2023 và xuất trình giấy tờ hợp lệ.

14/07/2023

NQT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Trung Kiên

11/07/2023

NQT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/07/2023

NQT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Minh Khôi

11/07/2023

NQT: Ngô Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 4,386,000 CP

09/07/2023

SHB đàm phán bán 20% cổ phần, cổ đông lớn Nước sạch Quảng Trị muốn thoái sạch hơn 43% vốn

09/07/2023

SeABank phát hành gần 300 triệu cổ phiếu, Hải Phát bị cảnh báo

08/07/2023

Cổ đông lớn thoái vốn khỏi công ty Nước sạch Quảng Trị