DNSE Detail Stock NQT

UPCOM: CTCP Nước sạch Quảng Trị

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

NQT

Tin tức

Họp ĐHCĐ Bất thường năm 2024

NQT

0.00%

6 ngày trước

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 458 đồng/CP

NQT

-5.56%

10/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 05/6

NQT

-5.56%

MVB

+3.72%

+2

05/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 05/6

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

NQT

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

NQT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

NQT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

NQT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

NQT

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 550 đồng/CP

NQT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

NQT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

NQT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

NQT

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

NQT

0.00%

09/11/2023

NQT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

NQT

0.00%

14/08/2023

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Tiếp tục hạ nhiệt

NQT

0.00%

SBT

-0.62%

+1

31/07/2023

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Tiếp tục hạ nhiệt

NQT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

NQT

0.00%

28/07/2023

NQT: CTCP Thành An - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 7,934,102 CP

NQT

0.00%

27/07/2023

NQT: Ngô Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,386,000 CP

NQT

0.00%

27/07/2023

NQT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

NQT

0.00%

25/07/2023

NQT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

NQT

0.00%

19/07/2023