Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 NS2 - Lợi nhuận giảm 14,9% trong 2022.

17/01/2023

NS2: Báo cáo tài chính Văn phòng quý IV năm 2022

17/01/2023

NS2: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/10/2022

NS2: Báo cáo tài chính Văn phòng quý III năm 2022

19/10/2022

NS2: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

NS2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

NS2: Báo cáo tài chính Văn phòng bán niên năm 2022

20/07/2022

NS2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

NS2: Báo cáo tài chính văn phòng quý II năm 2022

18/07/2022

NS2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 146 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NS2 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,46%/cổ phần (10 cổ phần được nhận 1.460 đồng) (trong trường hợp số cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 12/07/2022, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty ty cổ phần Nước sạch Số 2 Hà Nội – Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.38750393. Khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức, người sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (giấy ủy quyền theo quy định nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

07/06/2022

NS2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/06/2022

NS2: Ký hợp đồng kiểm toán

30/05/2022

NS2: Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2021

30/05/2022

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2022

NS2: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

17/05/2022

NS2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

NS2: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của Văn phòng Công ty

20/04/2022

NS2: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/04/2022

NS2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông