Tin tức & sự kiện

03/02/2023

NST: Báo cáo thường niên 2022

30/01/2023

NST: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

NST: Báo cáo tài chính năm 2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 NST - Lợi nhuận tăng 11,68% trong 2022.

18/01/2023

NST: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

NST: Công bố thông tin ký Hợp đồng với đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính

03/01/2023

NST: Thay đổi nhân sự

30/12/2022

NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/10/2022

NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

NST: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NST của CTCP Ngân Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Ngân Sơn – Số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào các ngày làm việc từ ngày 28/10/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân; Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền có công chứng.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

05/10/2022

NST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/10/2022

NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/09/2022

NST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/08/2022

NST: Đưa cổ phiếu NST vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

09/08/2022

NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2022

NST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

NST: Nghị quyết Hội đồng quản trị