Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

11/08/2022

NTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty CP KCN Cao su Bình Long và Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

09/08/2022

NTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

NTC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/07/2022

NTC: Công bố ban hành Điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/07/2022

NTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

NTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

NTC báo lãi quý 2 tăng 41%, nợ vay ngắn hạn gấp đôi đầu năm

Nhờ tăng trưởng doanh thu cả trong hoạt động kinh doanh cốt lõi và hoạt động tài chính, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) báo lãi quý 2/2022 đạt gần 72 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

08/07/2022

NTC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

NTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/06/2022

NTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/06/2022

GVR nói gì về tình trạng khó khăn của NTC?

Gần đây, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 với kế hoạch kinh doanh đi lùi. Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức sáng ngày 17/06, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) – cổ đông chi phối của NTC đã có một số chia sẻ về vấn đề tại NTC.

16/06/2022

NTC lên kế hoạch lãi sau thuế 2022 giảm gần 11%, chuyển sàn lên HOSE

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) dự kiến năm 2022 có tổng doanh thu hơn 654.2 tỷ đồng, tăng gần 37% so với kết quả năm 2021; nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 11%, chỉ còn hơn 262.9 tỷ đồng.

15/06/2022

NTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Đường ĐT747B KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
          - Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021; Kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/05/2022

NTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

NTC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

NTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

NTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

Nguyên nhân nào khiến lợi nhuận ròng của NTC giảm 28% trong quý 1

Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính cùng giảm mạnh là nguyên nhân khiến lợi nhuận ròng của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) giảm 28% trong quý 1 năm nay, còn gần 82 tỷ đồng.