Tin tức & sự kiện

31/07/2023

NTF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

NTF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/06/2023

NTF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

19/06/2023

NTF: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế công ty

07/06/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTF của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2023. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số quy chế của Công ty. Nội dung cụ thể sẽ được gửi tới cổ đông trong tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

06/06/2023

NTF: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

31/05/2023

NTF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/05/2023

NTF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2023

NTF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

NTF: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

NTF: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 NTF - Lợi nhuận bứt phá gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng.

18/04/2023

NTF: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

NTF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2023

NTF: Đơn từ nhiệm về việc thôi thành viên Hội đồng quản trị Công Ty

30/03/2023

NTF: Báo cáo tài chính năm 2022

17/03/2023

NTF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/03/2023

NTF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

NTF: Bổ nhiệm Bà Ngô Lan Hương giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

31/01/2023

NTF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022