Tin tức & sự kiện

13/09/2022

NTF: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

23/08/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 277,580 CP

05/08/2022

NTF: Công ty TNHH MTV Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn không còn là cổ đông lớn

03/08/2022

NTF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thung Lũng Vua

18/07/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 356,190 CP

05/07/2022

NTF: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên (Bà Vũ Thị Kim Thanh và Công ty TNHH Thung Lũng Vua)

04/07/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 908,125 CP

04/07/2022

NTF: Vũ Thị Kim Thanh không còn là cổ đông lớn

27/06/2022

Một tổ chức muốn gom hơn 15% vốn của NTF

CTCP Bán lẻ Dược Hapharco đăng ký mua 908,125 cp của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (UPCoM: NTF).

24/06/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 908,125 CP

02/06/2022

NTF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

NTF: Thông báo mời họp và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/04/2022

NTF: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

NTF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

NTF: Thay đổi nhân sự

21/04/2022

NTF: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

NTF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/04/2022

NTF: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTF của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

NTF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022