Tin tức & sự kiện

31/01/2023

NTF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

NTF: Thay đổi nhân sự

06/12/2022

NTF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư tài chính và Thương mại Phúc Khang

06/12/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1,185,705 CP

24/11/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,185,705 CP

23/11/2022

NTF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/10/2022

NTF: Ông Phạm Tuấn Linh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Bổ nhiệm Ông Lang Văn Hiệu giữ chức Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Công ty

13/09/2022

NTF: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

23/08/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 277,580 CP

05/08/2022

NTF: Công ty TNHH MTV Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn không còn là cổ đông lớn

03/08/2022

NTF: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thung Lũng Vua

01/08/2022

NTF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 356,190 CP

04/07/2022

NTF: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm người có liên quan nắm giữ từ 5% trở lên (Bà Vũ Thị Kim Thanh và Công ty TNHH Thung Lũng Vua)

04/07/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 908,125 CP

04/07/2022

NTF: Vũ Thị Kim Thanh không còn là cổ đông lớn

27/06/2022

Một tổ chức muốn gom hơn 15% vốn của NTF

CTCP Bán lẻ Dược Hapharco đăng ký mua 908,125 cp của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (UPCoM: NTF).

24/06/2022

NTF: CTCP Bán lẻ Dược Hapharco - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 908,125 CP

02/06/2022

NTF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

NTF: Thông báo mời họp và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022