DNSE Detail Stock NTF
NTF

Y tế Nghệ An

UPCOM: CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

30/11/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

30/11/2023

Tổng quan

CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Y tế Nghệ An

Giá hiện tại

330

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

31/07/2023

NTF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

NTF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/06/2023

NTF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

19/06/2023

NTF: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế công ty

07/06/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTF của CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2023. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số quy chế của Công ty. Nội dung cụ thể sẽ được gửi tới cổ đông trong tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

06/06/2023

NTF: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Tuấn Linh

Tổng giám đốc

Nguyễn Công Quế

CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/05/1976 Sáp nhập 2 quốc doanh dược phẩm Nghệ An và Hà Tĩnh thành Công ty Dược phẩm Nghệ Tĩnh.
- Năm 1991 đổi tên thành Công ty Dược phẩm Nghệ An.
- Ngày 30/01/2002 chuyển thành CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.
- Ngày 04/07/2019, ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 22,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của NTF mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

0.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của NTF mới (nhiệm kỳ trung bình 0.8 năm)

Cổ đông lớn