DNSE Detail Stock NTF

UPCOM: CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

Dược phẩm

logo

NTF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

239 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.42 tỷ

Doanh thu

195 tỷ

0.49%

403.10

0

-1.56

0%

2.80%

1.75%

21.54%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Thương mại và Du lịch Ngân Anh

45.12%

Công ty TNHH Thung Lũng Vua

24.95%

Lê Minh Chương

20.25%

CTCP Bán lẻ Dược Hapharco

19.76%

Khác

-10.08%

Tin tức & Sự kiện