Tin tức & sự kiện

22/08/2022

Giá dầu thổi bùng lợi nhuận quý 2 doanh nghiệp dầu khí

Hàng loạt doanh nghiệp dầu khí báo lãi “khủng” trong quý 2/2022 nhờ hưởng lợi từ việc giá dầu tăng phi mã.

10/08/2022

OIL: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét (riêng và hợp nhất)

10/08/2022

OIL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

OIL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

10/08/2022

OIL báo lãi ròng quý 2 tăng 85%, vượt kế hoạch năm sau 6 tháng

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL) đạt lãi ròng quý 2/2022 hơn 403 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, theo BCTC hợp nhất.

05/08/2022

OIL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

OIL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

OIL: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

OIL: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP – Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (Ban Tài Chính Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
· Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản về Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP trước ngày 10/08/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

OIL: Báo cáo kết quả chào bán cổ phần PTT của PVOIL sở hữu tại PVTrans-PTT

11/07/2022

OIL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/07/2022

PVOIL thoái toàn bộ vốn tại PTT

Ngày 01/07/2022, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, UPCoM: OIL) đã bán 1 triệu cp của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), qua đó thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ ở PTT.

06/07/2022

OIL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/06/2022

OIL chính thức thoái sạch vốn khỏi PTT

Sau khi đấu giá công khai, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL) đã bán thành công toàn bộ 1 triệu cp đang nắm giữ tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), tương đương 10% vốn của PTT.

16/06/2022

OIL: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đối với cổ phiếu của CTCP Thương nghiệp Cà Mau

16/06/2022

Hai cá nhân đăng ký mua lô cổ phần PTT do PVOIL sở hữu

Nếu đấu giá thành công, nhà đầu tư cá nhân sẽ sở hữu 10% vốn tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT).

19/05/2022

OIL: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của COMECO sở hữu tại PVOIL Trans

16/05/2022

OIL chuẩn bị rút khỏi PTT

Ngày 12/05, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL) thông bán sẽ chào bán ra công chúng toàn bộ 1 triệu cp đang nắm giữ tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), tương đương 10% vốn của PTT.

14/05/2022

OIL: Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương